WYRÓŻNIENIE


Logo Gepard Biznesu

Na początku roku 2017 wyróżniono nas za dynamiczny rozwój firmy oraz uzyskanie wysokiej pozycji wśród 80 tys. firm ocenianych pod względem wyników finansowych. Firma nasza otrzymała wyróżnienie- tytuł "Geparda Biznesu 2016 r." Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do szybkiego rozwoju naszej firmy i umacnianie jej pozycji rynkowej.

statuetkastatuetka
dyplomdyplom
Powrót na górę strony